تیرآهن 18ذوب آهن 12متری استاندارد IPE

تیرآهن

تیرآهن 18ذوب آهن 12متری
ذوب آهن اصفهان
18
IPE
46700
کارخانه
۱۳۹۸/۰۲/۲۲

-

دیگر محصولات