میلگرد آجدار 18 ذوب آهن 12 متری استاندارد A3

میلگرد

میلگرد آجدار 18 ذوب آهن 12 متری
18
A3
تماس بگیرید
کارخانه
۱۳۹۸/۰۹/۱۱

-

دیگر محصولات

تماس رایگان