میلگرد آجدار 16 ذوب آهن 12 متری استاندارد A3

میلگرد

میلگرد آجدار 16 ذوب آهن 12 متری
16
A3
تماس بگیرید
کارخانه
۱۳۹۸/۰۹/۱۱

-

دیگر محصولات

تماس رایگان