میلگرد آجدار استاندارد A3

میلگرد

میلگرد آجدار
12 متری
A3
تماس بگیرید
کارخانه
۱۳۹۸/۰۹/۱۱

دیگر محصولات

تماس رایگان