میلگرد آجدار 20 امین 12 متری استاندارد A3

میلگرد

میلگرد آجدار 20 امین 12 متری
20
A3
تماس بگیرید
کارخانه
۱۳۹۸/۰۹/۱۱

دیگر محصولات

تماس رایگان