میلگرد آجدار 28 رادهمدان 12متری استاندارد A3

میلگرد

میلگرد آجدار 28 رادهمدان 12متری
28
A3
4725
کارخانه
۱۳۹۸/۰۹/۱۱

دیگر محصولات

تماس رایگان