میلگرد آجدار 24 رادهمدان 12متری استاندارد A3

میلگرد

میلگرد آجدار 24 رادهمدان 12متری
24
A3
تماس بگیرید
کارخانه
۱۳۹۸/۰۹/۱۱

دیگر محصولات

تماس رایگان