میلگرد آجدار 22 رادهمدان 12متری استاندارد A3

میلگرد

میلگرد آجدار 22 رادهمدان 12متری
22
A3
4695
کارخانه
۱۳۹۸/۰۹/۱۱

دیگر محصولات

تماس رایگان