میلگرد آجدار 22 رادهمدان 12متری استاندارد A3

میلگرد

میلگرد آجدار 22 رادهمدان 12متری
22
A3
43600
کارخانه
۱۳۹۸/۰۸/۲۷

دیگر محصولات