میلگرد آجدار 14 رادهمدان 12متری استاندارد A3

میلگرد

میلگرد آجدار 14 رادهمدان 12متری
14
A3
4695
کارخانه
۱۳۹۸/۰۹/۱۱

دیگر محصولات

تماس رایگان