میلگرد آجدار 12 راد همدان 12متری استاندارد A3

میلگرد

میلگرد آجدار 12 راد همدان 12متری
12
A3
4745
کارخانه
۱۳۹۸/۰۹/۱۱

دیگر محصولات