میلگرد آجدار 22 سمنان 12متری استاندارد A3

میلگرد

میلگرد آجدار 22 سمنان 12متری
22
A3
تماس بگیرید
کارخانه
۱۳۹۸/۰۹/۱۱

دیگر محصولات

تماس رایگان