میلگرد آجدار 16 گیلان 12متری استاندارد A3

میلگرد

میلگرد آجدار 16 گیلان 12متری
16
A3
تماس بگیرید
کارخانه
۱۳۹۸/۰۹/۱۱

دیگر محصولات

تماس رایگان