میلگرد آجدار 12 امیرکبیر 12متری استاندارد A4

میلگرد

میلگرد آجدار 12 امیرکبیر 12متری
فولاد امیرکبیر خزر
12
A4
تماس بگیرید
کارخانه
۱۳۹۸/۰۹/۱۱

دیگر محصولات

تماس رایگان