میلگرد آجدار 25 امیرکبیر 12متری استاندارد A3

میلگرد

میلگرد آجدار 25 امیرکبیر 12متری
فولاد امیرکبیر خزر
25
A3
تماس بگیرید
کارخانه
۱۳۹۸/۰۹/۱۱

دیگر محصولات

تماس رایگان