میلگرد آجدار 22 امیرکبیر 12متری استاندارد A3

میلگرد

میلگرد آجدار 22 امیرکبیر 12متری
فولاد امیرکبیر خزر
22
A3
43700
کارخانه
۱۳۹۸/۰۸/۲۷

دیگر محصولات