میلگرد آجدار 14 امیرکبیر 12متری استاندارد A3

میلگرد

میلگرد آجدار 14 امیرکبیر 12متری
فولاد امیرکبیر خزر
14
A3
تماس بگیرید
کارخانه
۱۳۹۸/۰۳/۲۷

دیگر محصولات