میلگرد آجدار 12 امیرکبیر 12متری استاندارد A3

میلگرد

میلگرد آجدار 12 امیرکبیر 12متری
فولاد امیرکبیر خزر
12
A3
تماس بگیرید
کارخانه
۱۳۹۸/۰۹/۱۱

دیگر محصولات