میلگرد اجدار 16 آناهیتا 12 متری استاندارد A3

میلگرد

میلگرد اجدار 16 آناهیتا 12 متری
16
A3
44000
کارخانه
۱۳۹۸/۰۸/۲۷

دیگر محصولات