میلگرد اجدار 20 فولاد ابهر 12 متری استاندارد A3

میلگرد

میلگرد اجدار 20 فولاد ابهر 12 متری
فولاد سیادن ابهر
20
A3
تماس بگیرید
کارخانه
۱۳۹۸/۰۹/۱۱

دیگر محصولات

تماس رایگان