میلگرد اجدار 10 فولاد ابهر 12 متری استاندارد A3

میلگرد

میلگرد اجدار 10 فولاد ابهر 12 متری
فولاد سیادن ابهر
10
A3
تماس بگیرید
کارخانه
۱۳۹۸/۰۳/۲۷

دیگر محصولات