میگرد اجدار 8 فولاد ابهر 12 متری استاندارد A2

میلگرد

میگرد اجدار 8 فولاد ابهر 12 متری
فولاد سیادن ابهر
8
A2
43600
کارخانه
۱۳۹۸/۰۸/۲۷

دیگر محصولات