میلگرد ساده 10 کیان کاشان 12متری استاندارد A2

میلگرد

میلگرد ساده 10 کیان کاشان 12متری
10
A2
43900
کارخانه
۱۳۹۸/۰۸/۲۷

دیگر محصولات