میلگرد شاخه ای 22 پرشین 12 متری استاندارد A3

میلگرد

میلگرد شاخه ای 22 پرشین 12 متری
22
A3
تماس بگیرید
کارخانه
۱۳۹۸/۰۹/۱۱

دیگر محصولات

تماس رایگان