میلگرد اجدار 18 پرشین فولاد 12متری استاندارد A3

میلگرد

میلگرد اجدار 18 پرشین فولاد 12متری
18
A3
تماس بگیرید
کارخانه
۱۳۹۸/۰۹/۱۱

دیگر محصولات

تماس رایگان