میلگرد اجدار 22 نیشابور 12متری استاندارد A3

میلگرد

میلگرد اجدار 22 نیشابور 12متری
مجتمع فولاد خراسان
22
A3
4510
کارخانه
۱۳۹۸/۰۹/۱۱

دیگر محصولات

تماس رایگان