میلگرد اجدار 20 نیشابور 12متری استاندارد A3

میلگرد

میلگرد اجدار 20 نیشابور 12متری
مجتمع فولاد خراسان
20
A3
4510
کارخانه
۱۳۹۸/۰۹/۱۱

دیگر محصولات

تماس رایگان