میلگرد اجدار 18 نیشابور 12متری استاندارد A3

میلگرد

میلگرد اجدار 18 نیشابور 12متری
مجتمع فولاد خراسان
18
A3
4510
کارخانه
۱۳۹۸/۰۹/۱۱

دیگر محصولات

تماس رایگان