میلگرد آجدار 12 زاگرس 12متری استاندارد A3

میلگرد

میلگرد آجدار 12 زاگرس 12متری
صبا فولاد زاگرس
12
A3
44500
کارخانه
۱۳۹۸/۰۸/۲۷

-

دیگر محصولات