میلگرد آجدار 32 بافق 12متری استاندارد A3

میلگرد

میلگرد آجدار 32 بافق 12متری
32
A3
44000
کارخانه
۱۳۹۸/۰۸/۲۷

-

دیگر محصولات