میلگرد آجدار 32 بافق 12متری استاندارد A3

میلگرد

میلگرد آجدار 32 بافق 12متری
32
A3
4500
کارخانه
۱۳۹۸/۰۹/۱۱

-

دیگر محصولات

تماس رایگان