میلگرد آجدار 20 بافق 12متری استاندارد A3

میلگرد

میلگرد آجدار 20 بافق 12متری
20
A3
4500
کارخانه
۱۳۹۸/۰۹/۱۱

-

دیگر محصولات

تماس رایگان