میلگرد آجدار 18 بافق 12 متری استاندارد A3

میلگرد

میلگرد آجدار 18 بافق 12 متری
18
A3
4500
کارخانه
۱۳۹۸/۰۹/۱۱

-

دیگر محصولات

تماس رایگان