میلگرد آجدار 16 بافق 12 متری استاندارد A3

میلگرد

میلگرد آجدار 16 بافق 12 متری
16
A3
44000
کارخانه
۱۳۹۸/۰۸/۲۷

-

دیگر محصولات