میلگرد آجدار 14 بافق 12 متری استاندارد A3

میلگرد

میلگرد آجدار 14 بافق 12 متری
14
A3
4550
کارخانه
۱۳۹۸/۰۹/۱۱

-

دیگر محصولات

تماس رایگان