میلگرد آجدار 12 بافق 12 متری استاندارد A3

میلگرد

میلگرد آجدار 12 بافق 12 متری
12
A3
4670
کارخانه
۱۳۹۸/۰۹/۱۱

-

دیگر محصولات

تماس رایگان