میلگرد آجدار 12 بافق 12 متری استاندارد A3

میلگرد

میلگرد آجدار 12 بافق 12 متری
12
A3
تماس بگیرید
کارخانه
۱۳۹۸/۰۳/۲۷

-

دیگر محصولات