میلگرد آجدار 10 بافق 12 متری استاندارد A3

میلگرد

میلگرد آجدار 10 بافق 12 متری
10
A3
4870
کارخانه
۱۳۹۸/۰۹/۱۱

-

دیگر محصولات

تماس رایگان