میلگرد آجدار 8 بافق 12 متری استاندارد A3

میلگرد

میلگرد آجدار 8 بافق 12 متری
8
A3
تماس بگیرید
کارخانه
۱۳۹۸/۰۳/۲۷

-

دیگر محصولات