میلگرد آجدار 8 بافق 12 متری استاندارد A3

میلگرد

میلگرد آجدار 8 بافق 12 متری
8
A3
4940
کارخانه
۱۳۹۸/۰۹/۱۱

-

دیگر محصولات

تماس رایگان