میلگرد آجدار 32 درپاد 12متری استاندارد A3

میلگرد

میلگرد آجدار 32 درپاد 12متری
32
A3
تماس بگیرید
کارخانه
۱۳۹۸/۰۹/۱۱

-

دیگر محصولات

تماس رایگان