میلگرد آجدار 22 درپاد 12متری استاندارد A3

میلگرد

میلگرد آجدار 22 درپاد 12متری
22
A3
تماس بگیرید
کارخانه
۱۳۹۸/۰۹/۱۱

-

دیگر محصولات

تماس رایگان