میلگرد آجدار 20 درپاد 12متری استاندارد A3

میلگرد

میلگرد آجدار 20 درپاد 12متری
20
A3
تماس بگیرید
کارخانه
۱۳۹۸/۰۹/۱۱

-

دیگر محصولات

تماس رایگان