میلگرد آجدار 16 درپاد 12متری استاندارد A3

میلگرد

میلگرد آجدار 16 درپاد 12متری
16
A3
تماس بگیرید
کارخانه
۱۳۹۸/۰۹/۱۱

-

دیگر محصولات

تماس رایگان