میلگرد آجدار 16 درپاد 12متری استاندارد A3

میلگرد

میلگرد آجدار 16 درپاد 12متری
16
A3
42100
کارخانه
۱۳۹۸/۰۸/۲۷

-

دیگر محصولات