میلگرد آجدار 12 درپاد 12متری استاندارد A3

میلگرد

میلگرد آجدار 12 درپاد 12متری
12
A3
تماس بگیرید
کارخانه
۱۳۹۸/۰۹/۱۱

-

دیگر محصولات

تماس رایگان