میلگرد آجدار 8 درپاد 12متری استاندارد A3

میلگرد

میلگرد آجدار 8 درپاد 12متری
8
A3
42200
کارخانه
۱۳۹۸/۰۸/۲۷

-

دیگر محصولات