میلگرد آجدار 32 آناهیتا 12 متری استاندارد A3

میلگرد

میلگرد آجدار 32 آناهیتا 12 متری
32
A3
44000
کارخانه
۱۳۹۸/۰۸/۲۷

-

دیگر محصولات