میلگرد آجدار 12 آناهیتا 12 متری استاندارد A3

میلگرد

میلگرد آجدار 12 آناهیتا 12 متری
12
A3
44200
کارخانه
۱۳۹۸/۰۸/۲۷

-

دیگر محصولات