میلگرد آجدار 10 روهینا 12 متری استاندارد A3

میلگرد

میلگرد آجدار 10 روهینا 12 متری
مجتمع فولاد روهینا
10
A3
44100
کارخانه
۱۳۹۸/۰۸/۲۷

-

دیگر محصولات