ورق سیاه صنعتی

ورق سیاه صنعتی

قیمت انواع ورق سیاه صنعتی

industrial black steel sheet
0 نظر
33133-031
۱۴۰۳/۰۲/۳۰

* جهت خرید انواع ورق های صنعتی تولید از جمله فولاد مبارکه،فولاد اکسین، فولاد کاویان و ... با تماس بگیرید.
* قیمت ها در حال به روز رسانی است.لطفا جهت اطلاع از قیمت های دقیق تماس بگیرید.


برای مرتب سازی بر اساس نزولی و صعودی بر روی فلش بالا و پایین هر سر ستون کلیک کنید .

قیمت ورق سیاه صنعتی فولاد اکسین

نامضخامتحالتاستاندارد قیمت کارخانه تحویل بیشتر

ورق سیاه صنعتی 35 اکسین شیت

35شیتA516تماس بگیریدفولاد اکسین انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه صنعتی 40 اکسین شیت

40شیتA516تماس بگیریدفولاد اکسین انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه صنعتی 30 اکسین شیت

30شیت A516تماس بگیریدفولاد اکسین انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه صنعتی 25 اکسین شیت

25شیتA516تماس بگیریدفولاد اکسین انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه صنعتی 20 اکسین شیت

20شیتA516تماس بگیریدفولاد اکسین انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه صنعتی 15 اکسین شیت

15شیتA516تماس بگیریدفولاد اکسین انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه صنعتی 12 اکسین شیت

12شیت A516تماس بگیریدفولاد اکسین انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه صنعتی 10 شیت

10شیتA516تماس بگیریدفولاد اکسین انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه صنعتی 8 شیت

8شیتA516تماس بگیریدفولاد اکسین انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه صنعتی 50 اکسین شیت

50شیتA516تماس بگیریدفولاد اکسین انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه صنعتی 10 شیت

10شیتST52تماس بگیریدفولاد اکسین انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه صنعتی 12 شیت

12شیتST52تماس بگیریدفولاد اکسین انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه صنعتی 15 اکسین شیت

15شیتST52تماس بگیریدفولاد اکسین انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه صنعتی 20 اکسین شیت

20شیتST52تماس بگیریدفولاد اکسین انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه صنعتی 25 اکسین شیت

25شیتST52تماس بگیریدفولاد اکسین انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه صنعتی 30 اکسین شیت

30شیتST52تماس بگیریدفولاد اکسین انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه صنعتی 35 اکسین شیت

35شیتST52تماس بگیریدفولاد اکسین انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه صنعتی 40 اکسین شیت

40شیت ST52تماس بگیریدفولاد اکسین انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه صنعتی 50 اکسین شیت

50شیت ST52تماس بگیریدفولاد اکسین انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه صنعتی 8 اکسین شیت

8شیتST52تماس بگیریدفولاد اکسین انبار اصفهانتوضیحات

قیمت ورق سیاه صنعتی فولاد مبارکه

نامضخامتحالتاستاندارد قیمت کارخانه تحویل بیشتر

ورق سیاه صنعتی 12 مبارکه رول یا شیت

12رول/شیتST52435000فولاد مبارکه انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه صنعتی 10 مبارکه رول یا شیت

10رول/شیتST52435000فولاد مبارکه انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه صنعتی 4 مبارکه رول شیت

4رول/شیتST52430000فولاد مبارکه انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه صنعتی 3 مبارکه رول یا شیت

3رول/شیتST52430000فولاد مبارکه انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه صنعتی 8 مبارکه رول یا شیت

8رول/شیتST52425000فولاد مبارکه انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه صنعتی 6 مبارکه رول یا شیت

6رول/شیتST52425000فولاد مبارکه انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه صنعتی 5 مبارکه رول یا شیت

5رول/شیتST52425000فولاد مبارکه انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه صنعتی 15 مبارکه رول یا شیت

15رول/شیتST52410000فولاد مبارکه انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه صنعتی 15 مبارکه شیت و رول

15شیت /رولA516تماس بگیریدفولاد مبارکه انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه صنعتی 5 مبارکه شیت رول

5شیت /رولA516تماس بگیریدفولاد مبارکه انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه صنعتی 6 مبارکه شیت رول

6شیت/رولA283تماس بگیریدفولاد مبارکه انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه صنعتی 5 مبارکه شیت رول

5شیت/رولA283تماس بگیریدفولاد مبارکه انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه صنعتی 12 مبارکه شیت یا رول

12شیت /رولA516تماس بگیریدفولاد مبارکه انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه صنعتی 12 مبارکه شیت رول

12شیت/رولA283تماس بگیریدفولاد مبارکه انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه صنعتی 8 مبارکه شیت رول

8شیت/رولA283تماس بگیریدفولاد مبارکه انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه صنعتی 10 مبارکه شیت رول

10شیت/رولA283تماس بگیریدفولاد مبارکه انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه صنعتی 15 مبارکه شیت رول

15شیت/ رولA283تماس بگیریدفولاد مبارکه انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه صنعتی 3 مبارکه رول شیت

3رول/شیتA516تماس بگیریدفولاد مبارکه انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه صنعتی 4 مبارکه شیت رول

4شیت/رولA516تماس بگیریدفولاد مبارکه انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه صنعتی 6 مبارکه شیت رول

6شیت رولA516تماس بگیریدفولاد مبارکه انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه صنعتی 8 مبارکه شیت یا رول

8شیت/رولA516تماس بگیریدفولاد مبارکه انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه صنعتی 10 مبارکه شیت یا رول

10شیت/رولA516تماس بگیریدفولاد مبارکه انبار اصفهانتوضیحات

قیمت ورق سیاه صنعتی فولاد کاویان

نامضخامتحالتاستاندارد قیمت کارخانه تحویل بیشتر

ورق سیاه صنعتی 20 کاویان 1.25

20شیت فابریک کارخانهst52تماس بگیریدفولاد کاویان انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه صنعتی 20 کاویان 1.5

20شیت فابریک کارخانهst52تماس بگیریدفولاد کاویان انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه صنعتی 25 کاویان 1.25

25شیت فابریک کارخانهst52تماس بگیریدفولاد کاویان انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه صنعتی 25 کاویان 1.5

25شیت فابریک کارخانهst52تماس بگیریدفولاد کاویان انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه صنعتی 30 کاویان 1.25

30شیت فابریک کارخانهst52تماس بگیریدفولاد کاویان انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه صنعتی 30 کاویان 1.5

30شیت فابریک کارخانهst52تماس بگیریدفولاد کاویان انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه صنعتی 35 کاویان 1.25

35شیت فابریک کارخانهst52تماس بگیریدفولاد کاویان انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه صنعتی 35 کاویان 1.5

35شیت فابریک کارخانهst52تماس بگیریدفولاد کاویان انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه صنعتی 40 کاویان 1.25

40شیت فابریک کارخانهst52تماس بگیریدفولاد کاویان انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه صنعتی 40 کاویان 1.5

40شیت فابریک کارخانهst52تماس بگیریدفولاد کاویان انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه چیست و چه کاربردهایی دارد؟

ورق سیاه به ۲ نوع ورق سیاه معمولی و ورق سیاه صنعتی تقسیم می شود که دارای استاندارد های مختلفی می باشد.ورق های صنعتی در صنایع مختلفی از جمله پروژه های پتروشیمی،سد سازی و …. مورد استفاده قرار می گیرد. ورق سیاه به دو صورت رول و شیت وارد بازار می شود و اگر ضخامت ورق تا ۱۵ میلی متر باشد می تواند به صورت رول عرضه گردد اما در ضخامت های بالاتر به صورت شیت عرضه می گردد.

مجموعه آهن نوین تامین کننده دست اول این کالا می باشد. شما می توانید برای خرید این کالا در تنوع و سایز های مختلف با شماره های درج شده در سایت تماس حاصل فرمایید.

برای این محصول 0 نظر ثبت شده است .

نظرها

  • درحال حاظر نظری ثبت نشده است .

ارسال نظر

دیگر محصولات

تماس رایگان