ورق سیاه

ورق سیاه

قیمت انواع ورق سیاه

black steel sheet
0 نظر
33133-031
۱۴۰۳/۰۲/۳۱

* فروش انواع ورق سیاه فولاد مبارکه، فولاد اکسین، فولاد کاویان به صورت رول ،برش خورده و فابریک.
* قیمت ها در حال به روز رسانی است.لطفا جهت اطلاع از قیمت های دقیق تماس بگیرید.


برای مرتب سازی بر اساس نزولی و صعودی بر روی فلش بالا و پایین هر سر ستون کلیک کنید .

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه

نامضخامتحالتاستاندارد قیمت کارخانه تحویل بیشتر

ورق سیاه 12 مبارکه 1500 رول

12رولST37380000فولاد مبارکه انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه 10 مبارکه رول

10رولST37379000فولاد مبارکه انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه 6 مبارکه 1500رول

6رولST37378000فولاد مبارکه انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه 8 مبارکه 1500 رول

8رولST37378000فولاد مبارکه انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه 4 مبارکه 1500 رول

4رولST37373000فولاد مبارکه انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه 15 مبارکه 1500 رول

15رولST37372000فولاد مبارکه انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه 3 مبارکه 1500 رول

3رولST37372000فولاد مبارکه انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه 3 مبارکه 1250 رول

3رولST37370000فولاد مبارکه انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه 5 مبارکه 1500 رول

5رولST3738000فولاد مبارکه انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه 2.5 مبارکه فابریک

2.5فابریکst37تماس بگیریدفولاد مبارکه انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه 15 مبارکه فابریک

15فابریکST37تماس بگیریدفولاد مبارکه انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه 3 مبارکه برش خورده

3برش خورده ST37تماس بگیریدفولاد مبارکه انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه 3 مبارکه فابریک

3فابریکST37تماس بگیریدفولاد مبارکه انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه 4 مبارکه برش خورده

4برش خوردهST37تماس بگیریدفولاد مبارکه انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه 4 مبارکه فابریک

4فابریکST37تماس بگیریدفولاد مبارکه انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه 5 مبارکه فابریک

5فابریکST37تماس بگیریدفولاد مبارکه انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه 5 مبارکه برش خورده

5برش خوردهST37تماس بگیریدفولاد مبارکه انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه 6 مبارکه فابریک

6فابریکST37تماس بگیریدفولاد مبارکه انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه 6 مبارکه برش خورده

6برش خوردهST37تماس بگیریدفولاد مبارکه انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه 8 مبارکه فابریک

8فابریکST37تماس بگیریدفولاد مبارکه انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه 8 مبارکه برش خورده

8برش خوردهST37تماس بگیریدفولاد مبارکه انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه 10 مبارکه فابریک

10فابریکST37تماس بگیریدفولاد مبارکه انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه 10 مبارکه برش خورده

10برش خوردهST37تماس بگیریدفولاد مبارکه انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه 12 مبارکه برش خورده

12برش خوردهST37تماس بگیریدفولاد مبارکه انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه 12 مبارکه فابریک

12فابریکST37تماس بگیریدفولاد مبارکه انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه 15 مبارکه برش خورده

15برش خوردهST37تماس بگیریدفولاد مبارکه انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه 2 مبارکه 1000 رول

2رولST37تماس بگیریدفولاد مبارکه انبار اصفهانتوضیحات

قیمت ورق سیاه فولاد اکسین

نامضخامتحالتاستاندارد قیمت کارخانه تحویل بیشتر

ورق سیاه 40 اکسین فابریک

40شیت فابریک کارخانهST37تماس بگیریدفولاد اکسین انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه 8 اکسین فابریک

8شیت فابریک کارخانهST37تماس بگیریدفولاد اکسین انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه 10 اکسین فابریک

10شیت فابریک کارخانهST37تماس بگیریدفولاد اکسین انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه 12 اکسین فابریک

12شیت فابریک کارخانهST37تماس بگیریدفولاد اکسین انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه 15 اکسین فابریک

15شیت فابریک کارخانهST37تماس بگیریدفولاد اکسین انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه 20 اکسین فابریک

20شیت فابریک کارخانهST37تماس بگیریدفولاد اکسین انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه 25 اکسین فابریک

25شیت فابریک کارخانه ST37تماس بگیریدفولاد اکسین انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه 30 اکسین فابریک

30شیت فابریک کارخانهST37تماس بگیریدفولاد اکسین انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه 35 اکسین فابریک

35شیت فابریک کارخانهST37تماس بگیریدفولاد اکسین انبار اصفهانتوضیحات

قیمت ورق سیاه فولاد کاویان

نامضخامتحالتاستاندارد قیمت کارخانه تحویل بیشتر

ورق سیاه 10 کاویان 1.25

10شیت فابریک کارخانهst37تماس بگیریدفولاد کاویان انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه 8 کاویان 1.25

8شیت فابریک کارخانهst37تماس بگیریدفولاد کاویان انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه 8 کاویان 1.5

8شیت فابریک کارخانهst37تماس بگیریدفولاد کاویان انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه 15 کاویان 1.25

15شیت فابریک کارخانهst37تماس بگیریدفولاد کاویان انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه 10 کاویان 1.5

10شیت فابریک کارخانهst37تماس بگیریدفولاد کاویان انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه 12 کاویان 1.25

12شیت فابریک کارخانهst37تماس بگیریدفولاد کاویان انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه 12 کاویان 1.5

12شیت فابریک کارخانهst37تماس بگیریدفولاد کاویان انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه 15 کاویان 1.5

15شیت فابریک کارخانهst37تماس بگیریدفولاد کاویان انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه 20 کاویان 1.25

20شیت فابریک کارخانهst37تماس بگیریدفولاد کاویان انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه 20 کاویان 1.5

20شیت فابریک کارخانهst37تماس بگیریدفولاد کاویان انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه 25 کاویان 1.25

25شیت فابریک کارخانهst37تماس بگیریدفولاد کاویان انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه 25 کاویان 1.5

25شیت فابریک کارخانهst37تماس بگیریدفولاد کاویان انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه 30 کاویان 1.25

30شیت فابریک کارخانهst37تماس بگیریدفولاد کاویان انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه 30 کاویان 1.5

30شیت فابریک کارخانهst37تماس بگیریدفولاد کاویان انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه 35 کاویان 1.25

35شیت فابریک کارخانهst37تماس بگیریدفولاد کاویان انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه 35 کاویان 1.5

35شیت فابریک کارخانهst37تماس بگیریدفولاد کاویان انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه 40 کاویان 1.25

40شیت فابریک کارخانهst37تماس بگیریدفولاد کاویان انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه 40 کاویان 1.5

40شیت فابریک کارخانهst37تماس بگیریدفولاد کاویان انبار اصفهانتوضیحات

ورق سیاه چیست و چه کاربردهایی دارد؟

ورق های فولادی سیاه یا نورد گرم با نام انگلیسی Hot Rolled Sheet شناخته می شوند . ورق هایی که در ساختمان سازی استفاده می شود، از نوع تجاری ST33 تا ST52 متغیر است؛ نرمی و سختی این ورق ها با توجه به نوع آلیاژ به کار رفته در آن متفاوت خواهد بود؛ هرچه درصد کربن در ورقه های فولادی بیشتر باشد، ورق سخت تر است.کاربردهای رایج برای این نوع ورق ها عبارتند از: مصالح فلزی ساختمان قطعات خودرو ساخت آبگرمکن تولید تجهیزات کشاورزی ساخت رینگ چرخ صنایع تانکرسازی ساخت مخازن خاص کشتی سازی صنایع فلزی سنگین و.. .

 استانداردهای ورق سیاه های معمولی ST37 می باشد که بیشتر در ساختمان ها و سوله ها مورد استفاده قرار می گیرد. ورق سیاه به دو صورت رول و شیت وارد بازار می شود و اگر ضخامت ورق تا ۱۵ میلی متر باشد می تواند به صورت رول عرضه گردد اما در ضخامت های بالاتر به صورت شیت عرضه می گردد.از ورق سیاه در صنایع مختلفی استفاده می شود که می توان به تانکر سازی،خودرو سازی،کشتی سازی و صنایع سنگین فلز اشاره کرد.

ورق های فولادی همچون ورق سیاه امروزه بسیار پرکاربرد به شمار می آیند و ایران به عنوان تولید کننده ی موفق این عرصه محسوب می شود.در ایران شرکت هایی همچون آهن نوین،در این عرصه پیشتاز هستند و با تجربه ی کافی میتوانند شما را در این مسیر راهنمایی کنند.

مجموعه آهن نوین تامین کننده دست اول انواع ورق ،ورق فولادی ،ورق سياه ،ورق آلياژی ،ورقst52،ورقst37،ورق سوله،ورق برشي ،پليت ،بيس پليت ،ورق رنگي ،ورق گالوانيزه ،ورق روغني ،ورقa516 ،ورق a283،ورقst52-3،ورقa283 gr.c ،ورقa516 gr.60 ،ورقA516 gr.70 ،ورق اسيد شویی ،ورق ساختمانی ،ورق صنعتی ،ورق خودرو می باشد .

فرایند تولید ورق سیاه

برای تولید ورق سیاه، ابتدا تختال در کوره قرار می‌گیرد. دمای کوره را بالاتر از دمای تبلور مجدد در نظر می‌گیرند. در مرحله‌ی بعد تختال از کوره خارج می شود مشاهده می‌شود که بر روی تختال پوسته‌ی اکسیدی شکل گرفته است. سپس نورد خشن صورت خواهد گرفت. تختال از بین چندین غلتک عبور می‌نماید. تا کم کم به ابعاد مد نظر برسد. این عملیات باعث کاسته شدن ضخامت تختال از ۱۵ تا ۳۰ درصد می‌گردد. در این قسمت از تولید دو تا سه قفسه قرار گرفته است. ورق با عبور از آخرین قفسه‌ی موجود به مرحله‌ی آخر نورد وارد می‌شود.

ضخامت ورق سیاه

ضخامت ورق سیاه از ۱/۵ میلی متر شروع شده و نهایتا به ۱۰۰ میلی متر ختم می شود.

تولید کنندگان ورق سیاه

در ایران کارخانه های فولاد مبارکه اصفهان، اکسین خوزستان، فولاد کاویان و فولاد گیلان از تولید کنندگان ورق سیاه می باشند.علاوه بر کارخانه های داخلی ورق سیاه بصورت وارداتی هم در بازار ایران موجود است که از جمله آنها به ورق سیاه روس، چین، کره و اکراین می توان اشاره کرد.

ابعاد فیزیکی ورق سیاه

در حالت رول فرم عرض ورق های سیاه بسته به ضخامت چهار عرض ۱۰۰ سانت و ۱۲۵ سانت و ۱۵۰ سانت و ۲۰۰ سانت را دارا خواهند بود.طبعا در حالت رول فرم محدودیت طولی وجود نخواهد داشت. در حالت فابریک نیز بسته به مقدار سفارش می توان هر اندازه و ابعادی را تولید کرد اما بعضی ابعاد مرسوم و پرکاربرد هستند. این ابعاد مرسوم و طبیعتا موجود به شرح زیر می باشند :

ورق سیاه ابعاد ۲۰۰۰*۱۰۰۰ میلی متر

ورق سیاه ابعاد ۲۵۰۰*۱۲۵۰ میلی متر

ورق سیاه ابعاد ۶۰۰۰*۱۰۰۰ میلی متر

ورق سیاه ابعاد ۶۰۰۰*۱۵۰۰ میلی متر

ورق سیاه ابعاد ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر

ورق سیاه ابعاد ۱۲۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر

مجموعه‌ی آهن نوین هم‌اکنون این افتخار را دارد که انواع ورق سیاه تولیدی شرکت های معتبر را در سریع‌ترین زمان ممکن در اختیار مصرف‌کنندگان و خریداران ورق سیاه در سراسر ایران قرار دهد. شما خریداران و مصرف‌کنندگان می‌توانید جهت تهیه‌ی ورق سیاه در تنوع و سایز های مختلف و همچنین کسب اطلاعات بیشتر با کانالهای ارتباطی ما تماس حاصل بفرمایید.

اطلاعات بیشتر

آشنایی با ورق سیاه

آشنایی با ورق ST52

آشنایی با ورق ST37

برای این محصول 0 نظر ثبت شده است .

نظرها

  • درحال حاظر نظری ثبت نشده است .

ارسال نظر

دیگر محصولات

تماس رایگان