بر اساس مشاهدات میدانی به دلیل عدم عرضه میلگرد به بازار داخل شاهد افزایش قیمت در این بازار هستیم. به این ترتیب فاصله میلگرد ذوبی با میلگرد متفرقه منطقی و معقول شد.هر کیلو میلگرد ۱۸ با مبلغ ۵ هزار و ۷۰ تومان در بازار محصولات فولادی معامله می‌شود.قیمت میلگرد

نوع و سایز تولیدکننده شاخه وزن قیمت (تومان) تغییر
هرکیلو میلگرد 6.5 - کلاف 4.5 5.700 (%0.00)0
هرکیلو میلگرد 8 قزوین شاخه 6 5.250 (%5.42)100
هرکیلو میلگرد 10 قزوین 12 متری 7.5 5.080 (%2.01)100
هرکیلو میلگرد 12 قزوین 12 متری 11 5.080 (%2.01)120
هرکیلو میلگرد 14 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 15 5.070 (%2.42)120
هرکیلو میلگرد 16 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 19 5.070 (%2.42)120
هرکیلو میلگرد 18 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 25 5.070 (%2.42)120
هرکیلو میلگرد 20 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 30 5.070 (%2.42)120
هرکیلو میلگرد 22 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 36 5.070 (%2.42)120
هرکیلو میلگرد 25 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 47 5.070 (%2.42)120
هرکیلو میلگرد 28 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 56 5.070 (%2.42)120
هرکیلو میلگرد 32 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 75 5.180 (%2.98)150