آهن نوین نیوز- اخیرا تمایل به خرید در بازار ورق ترکیه همچنان پایین بوده و قیمت ها نزولی هستند. بعید است تا قبل از انتخابات شهرداری ها در پایان مارس بازار ورق این کشور بهبودی داشته باشد. در فوریه خرید هایی صورت گرفت ولی به دلیل تقاضای واقعی نبود و تنها جهت تکمیل انبارها صورت گرفت.

به گزارش آهن نوین نیوز،در حال حاضر ورق گرم در بازار داخلی از 565 تا 570 دلار به  550 تا 560 دلار هر تن درب کارخانه رسیده است و معاملاتی در این حدود نهایی شده است. از طرفی ورق گرم وارداتی از سی آی اس 530 تا 540 دلار هر تن سی اف آر است  و محصول صادراتی ترکیه نیز 545 تا 550 دلار هر تن فوب می باشد که نسبت به هفته قبل حدود 10 دلار افت داشته است.

منبع: metal bulletin