به گزارش خبرنگار آهن نوین نویز، قیمت میلگرد تنها در اندازه ۸، ۱۰ و ۱۲ با اندکی کاهش همراه شده است.

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت (تومان) تغییر
هر کیلو میلگرد 6.5 - کلاف 4.5 5,500 (%0.00)0
هرکیلو میلگرد 8 قزوین شاخه 6 4,820 (1,63%-)80-
هرکیلو میلگرد 10 قزوین 12 متری 7.5 4,720 (1,63%-)80-
هرکیلو میلگرد 12 قزوین 12 متری 11 4,720 (1,63%-)80-
هرکیلو میلگرد 14 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 15 4,900 (%0.00)0
هرکیلو میلگرد 16 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 19 4,900 (%0.00)0
هرکیلو میلگرد 18 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 25 4,900 (%0.00)0
هرکیلو میلگرد 20 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 30 4,900 (%0.00)0
هرکیلو میلگرد 22 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 36 4,900 (%0.00)0
هرکیلو میلگرد 25 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 47 4,900 (%0.00)0
هرکیلو میلگرد 28 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 56 4,900 (%0.00)0
هرکیلو میلگرد 32 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 75 5,000 (%0.00)0